De juf zegt ook eens iets

Vandaag spreekt de juf. Of beter, de leekracht, want middelbareschoolkinderen zijn hun juffen toch ontgroeid, niet.

Lees verder

Advertenties

De dinsdagochtend is van ons

Nooit moe, nooit koud, altijd honger. Deze 3 omschrijvingen zeggen één en ander over mijn eerstgeborene, het kind dat van mij een moeder maakte.

Zijn moeder zijn, hem opvoeden als oudste van een nestje van 5 puppy’s vergt enig inlevingsvermogen en een behoorlijke portie out-of-the-boxdenken. Lees verder